body strong

شرکت تجهیزات تناسب اندام شاندونگ بادلونگ توسط آقای ژائو شیجینگ در شهرستان دژو استان شاندونگ تاسیس شد، تناسب اندام بادی استرانگ، یک شرکت با نام تجاری شاندونگ بادلونگ است، شرکت ما یک گروه بزرگ در صنعت اندام است. کارکنان بادلونگ پایه “توزیع مفاهیم سالم، توسعه بازار، طراحی مبتنی بر فن آوری”، و تلاش برای دستیابی به پیشرفت در زمینه بهداشت، نوآوری و تلاش برای نیازهای بهداشتی مردم دارند.
این شرکت بیش از 300 نوع تجهیزات تناسب اندام تجاری را ارائه می دهد از جمله تجهیزات قدرت، دوچرخه های ورزشی، ماشین بیضوی تجاری، دوچرخه های مغناطیسی و تردمیل. همچنین در حفظ نوآوری برای انطباق با تقاضای زیبایی شناختی مداوم مشتریان تلاش می کند.