برنزی
300هزار تومان
به همراه آموزش حرکات
 • یک جفت دمبل
 • توپ جیم بال
 • طناب
 • میز چند کاره
نقره ای
450هزار تومان
به همراه آموزش حرکات
 • یک جفت دمبل
 • توپ جیم بال
 • طناب
 • میز چند کاره
طلایی
610هزار تومان
به همراه آموزش حرکات
 • یک جفت دمبل
 • توپ جیم بال
 • طناب
 • میز چند کاره
الماس
980هزار تومان
به همراه آموزش حرکات
 • یک جفت دمبل
 • توپ جیم بال
 • طناب
 • میز چند کاره