Tag - خانم های باردار

آموزش گرم کردن بدن قبل از ورزش در دوران بارداری

تمرینات کل بدن ۳۰ دقیقه ای گرم کردن آماده حرکت هستید؟ با این تمرین کل بدن ۳۰ دقیقه ای آغاز نمایید؛ آن را جایگزین با یا یک مدار (چرخش) قدرتی با روزهایی که تمارین قلبی عروقی دارید؛ نمایید؛ برای جزییات کل مقاله را بخوانید. گرم کردن: ۱۰ دقیقه به بیرون گام بردارید و برای ۱۰ دقیقه، پیاده روی نمایید. با دادن شانه های خود به عقب و در جهت پایین، با آرنج های خمیده، بایستید. پاهای خود، از پاشنه تا نوک انگشتان را [...]

ادامه مطلب

حرکات بدنسازی مناسب دوران بارداری

حرکت هم تراز کننده ستون فقرات پشت به یک دیوار بایستید. پاشنه، باسن، شانه ها و سر خود را به دیوار بچسبانید؛ سپس درحالیکه ۳ نفس عمیق(۱ دم و بازدم برابر یک نفس است) می کشید؛ شکم خود را به داخل بکشانید و نفس خود را آزاد نمایید؛ ۳ مرتبه تکرار نمایید.   ۲. حرکت گربه دستان خود را بر روی یک دیوار قرار دهید.؛ پاهای خود را باز نمایید. چند گام به عقب بروید و در سمت باسن خود خم شوید؛ قفسه [...]

ادامه مطلب